Ipari alpinista tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 103. sorszámú Ipari alpinista megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Ipari alpinista
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 260-380
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
FEOR száma: 7912
FEOR megnevezése: Ipari alpinista
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Ipari alpinista
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Nehezen hozzáférhető helyeken, magas épületeken, építményeken, nagyméretű gépeken, antennákon, tornyokon
– emelőkosár vagy állványzat használatát kötéltechnikával helyettesítve, kötélen lógva – tisztítási, felújítási,
építési, bontási, karbantartási, vagy egyéb, a szakképesítésének megfelelő munkát és mentési feladatokat végez,
nem ipari alpinista szakembereket mozgat és biztosít.
Kalandparkokban, sportmászófalaknál, és egyéb sportlétesítményekben kötéltechnikával szabadidős
tevékenységeket és sportrendezvényeket támogat.
Különleges körülmények között – magasban, mélyben, és zárttérben – kötéltechnika alkalmazásával csoportos
mentési feladatokat végez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– tanulmányozni a terveket, meggyőződni azok kivitelezhetőségéről
– erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat
– felszerelni önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel
– kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégezni a munkát
– zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanásveszélyes környezetben
– munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt leereszteni, mozgatni, biztosítani, a mentési lehetőség
folyamatos fenntartásával
-kiépíteni a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása
mellett
– emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát
– elemezni a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztani a legoptimálisabb mentési megoldást
– mentési tervet készíteni, majd végrehajtani a mentést
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja: –
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma, megnevezése
10101-12 Építőipari közös tevékenység
11333-12 Általános kötéltechnika
11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben
11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája
11336-12 Mentés kötéltechnikával
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsgák eredményes letétele
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
11333-12 Általános kötéltechnika gyakorlati, írásbeli
11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben gyakorlati
11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája gyakorlati
11336-12 Mentés kötéltechnikával gyakorlati
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex ereszkedési, társbiztosítási, és mentési gyakorlat párban
A vizsgafeladat ismertetése: A kötéltechnikai ismeretek gyakorlatban történő bemutatása: mászás, ereszkedés,
átszerelés, húzórendszerek építése, valamint tárgyak mozgatása és személyek mentése kötélbiztosítás mellett
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat aránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ipari alpintechnika alkalmazása a munkavégzés során
A vizsgafeladat ismertetése: A munkatevékenységek során előforduló alpintechnikai elemek alkalmazása a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a munkaterület elhagyásáig, a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Általános ipari alpintechnikai és kötéltechnikai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 10 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fejvédők
6.3. Testhevederzetek
6.4. Ereszkedőgépek
6.5. Mászógépek
6.6. Biztosító eszközök
6.7. Lezuhanásgátlók
6.8. Energiaelnyelők
6.9. Hevederek
6.10. Karabinerek és kapcsoló elemek
6.11. Csigák
6.12. Kötelek
6.13. Számítógép
6.14. Kommunikációs eszközök
6.15. Műszaki dokumentációk
6.16. Elsősegélynyújtó felszerelés
6.17. Mentőfelszerelések
7. EGYEBEK

Az ipari alpinista tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az ipari alpinista tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Ipari alpinista tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.