Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk

Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Alkalmazza a vasúti-, közúti-, belvízi-, tengeri-, és légi szállítmányozás fuvarjogi szabályait és vámjogi egyezményeit.  

Képes a fuvarjogi szabályok szakmai nyelvezetét megérteni.

Együttműködik a szállítmányozási feladat lebonyolításában érintett szervezetekkel, hatóságokkal.  

Önállóan követi és alkalmazza az aktuális szabályokat.

Ismeri és alkalmazza a nemzetközi szállítmányozásban használt szállítmányozási dokumentumokat.  

Képes alkalmazni a számítógépet díjkalkulációk elvégzésére.

 

Empatikus módon kezeli az ügyfelek speciális igényeit, megbízható és türelmes.

 

Önállóan alkalmazza a szabályokat és kiállítja a dokumentumokat.

 

 

Betartja a fuvardíj kalkuláció (tarifa táblázatok) szabályait.

Megválasztja és kiállítja a megfelelő dokumentumokat a szállítmányozási feladatok lebonyolításához. Szabálykövető a dokumentumok adattartalmának meghatározása során, precízen tölti ki a dokumentumokat.  

 

Vezetői felügyelettel fuvarkalkulációt végez.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak el.

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00004-14-17 0 04 3 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése  

Nemzetközi kereskedelmi és biztosítási szokványok és alkalmazásuk

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

  • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

  • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 5 10
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

  • Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

 

Ismeri a külkereskedelmi szerződések tartalmi követelményeit.

Képes alkalmazni a nemzetközi szállítmányozási szerződésekben az INCOTERMS szokványokat.  

Szem előtt tartja az ügyfelek érdekeit a megfelelő biztosítási mód megválasztásában.

 

 

Önállóan előkészíti a szállítmányozási szerződéseket.

 

 

Helyesen értelmezi az INCOTERMS klauzulákat.

Képes megválasztani a nemzetközi szállítmányozási szerződésekben a megfelelő biztosítási módozatokat.  

 

Rendszerszemlélettel alkalmazza a lehetséges klauzulákat.

 

Önállóan előkészíti a megbízó részére megfelelő biztosítási konstrukciót.

Felismeri a különböző szállítmányozási feladatok során alkalmazandó szokványokat.  

Magára nézve kötelezőnek fogadja el az optimális megoldás követelményét.

Ismeri a szállítmánybiztosítási módozatokat.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A nemzetközi szállítmányozó és fuvarszervezést végző vállalkozások főtevékenységét támogató munkatársak számára nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmái: Nemzetközi szállítmányozás szervező

Nemzetközi szállítmányozás tanfolyam

A Nemzetközi szállítmányozás szervező egyéb információk bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.