Gátfelhajtási engedély.

Gátfelhajtási engedély

Gátfelhajtási engedély

Fontos új információ!
Online Gátfelhajtási engedély vásárlás!
(Nyugati Főcsatorna)

Gátközlekedési engedély

Gátközlekedési engedély

Gátközlekedési szabályzat
Tisztelt Érdeklődő, leendő partnerünk!

A gáton, védtöltésen közlekedő, tartozkódó Engedély birtokosának kötelmei:

 1. A gáton segédmotoros kerékpárral/motorkerékpárral, lassú járművel (állati vontatású járművel), személygépkocsival, személyszállítóval (5 fő +), tehergépkocsival (maximum 3.5 tonna összsúlyig), mezőgazdasági géppel, mezőgazdasági vontatóval, vontatmánnyal történő közlekedéshez gátközlekedési engedély szükséges! A 3.5 tonna összsúly feletti járművek közlekedéséhez külön szerződéses megállapodás szükséges!
 2. A töltésen való közlekedés fokozott óvatosságot igényel, ezért mindig a látási viszonyoknak, és a töltés állapotának megfelelően – különös figyelemmel a porképződésre – kell közlekedni!
 3. A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be kell tartani!
 4. A védtöltések, töltések koronaszélességének többsége 3,0 m vagy ennél keskenyebb, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a szembejövő forgalomra!
 5. Esős, havas időben átázott, felázott, vagy egyéb okból közlekedésre ideiglenesen alkalmatlan, burkolatlan földkoronájú töltések esetében TILOS a közlekedés!
 6. Burkolt töltéskorona esetében esős, havas időben az időjárási – és látási viszonyoknak megfelelően szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti!
 7. Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek!
 8. TILOS a töltésrézsűn, padkán, és előtéren közlekedni, parkírozni!
 9. A töltéskoronán, és a kétoldali útpadkán történő parkolás csak, és kizárólag abban az esetben engedélyezett, amennyiben az a közlekedést nem akadályozza!
 10. TILOS zárt sorompó önhatalmú felnyitása, vagy a töltésrézsűn történő megkerülése!
 11. Az engedély birtokosa csak saját felelősségére közlekedhet a töltésen!
 12. Az engedély megvásárlója tudomásul veszi, hogy az esetleges balesetekért, a járműben, vagy rakományában keletkezett károkért, illetve személyi sérülésért az engedély kiállítója semminemű felelősséget nem vállal, és felelősségre nem vonható!
 13. A töltésen való közlekedéssel az engedély birtokosa semminemű kárt a töltéstestben, (töltéskorona burkolatban, stabilizációban), annak tartozékaiban nem okozhat! Amennyiben ez valamilyen okból mégis előfordul, a kárt köteles helyreállítani, vagy megtéríteni! Ennek elmulasztása esetén az engedélyező az engedéllyel rendelkező terhére a munkát elvégezheti! Amennyiben károkozása súlyosabb, vagy az a védmű szándékos cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után!
 14. Az engedély birtokosa köteles az engedélyt a töltésen való közlekedéskor a járműre jól láthatóan kihelyezni, ennek hiányában a töltésen nem közlekedhet!
 15. Az engedély csak arra a gépjárműre érvényes, amelyre megvásárolták! Az engedély másra nem ruházható át!
 16. A töltésen való közlekedést, és az engedélyt az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik, melyet a gépjármű használója köteles felszólításra a helyszínen bemutatni! Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül, és pótdíjfizetési kötelezettséget, vagy szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után! Ezen cselekmény minősítését nem oldja fel az utólagosan bemutatott engedély!
 17. Az engedély birtokosa köteles a töltésen való közlekedés szabályait betartani, és a töltés, védtöltés, illetve tartozékainak jó állagát megőrizni! A kérelmező köteles a töltés állagára, minőségre, a töltésre vonatkozó forgalmi táblákra, jelzésekre figyelemmel megválasztani a haladási sebességet!
 18. Az árvízvédelmi töltésen való közlekedés esetében a megengedett legnagyobb sebesség 40 km/h!
 19. A Vízügyi Igazgatóság és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint üzemeltető területi munkatársai  jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül a töltések védképességének megőrzésének érdekében, karbantartási munka, vagy egyéb indokkal, a töltésen történő közlekedést korlátozza, megtiltsa!
 20. TILOS a töltésrézsűn, előtereken közlekedni, parkolni, sátorozni, tüzet gyújtani!
 21. A töltésen közlekedő kerékpárosok részére a gépkocsival elsőbbség adása kötelező!
 22. Az engedély turisztikai, oktatási, szabadidő eltöltési célú utazás, a horgászhelyek, csónakkikötők, szabadvizi strandok megközelítése, közúton egyéb módon meg nem közelíthető lakó- és egyéb ingatlan, mezőgazdasági terület megközelítése, az azokkal kapcsolatos gazdasági tevékenységek végzése, továbbá valamely – a folyóhoz, vagy annak hullámteréhez kötődő – foglalkozás, illetve engedélyezett jóléti és sport célú tevékenység gyakorlásának céljából adható ki!
 23. A közlekedési engedély személy- és áruforgalom lebonyolítását szolgáló átmenő célú közlekedésre nem érvényes, ilyen célú közlekedésre az árvízvédelmi töltéskorona igénybevétele TILOS! Közúti közlekedés céljára, települések közötti közlekedésre nem vehető igénybe!
 24. A gátsorompóval, tiltótáblával, vagy egyéb módon lezárt védtöltésre, az engedély kiadásának dátumától, érvényességi idejétől függetlenül az engedély területi hatálya érvényét veszti!
 25. Az engedély visszavonása esetén az Engedély ára nem igényelhető vissza!
 26. Sportcélú járművel (pl.: quad, cross, enduro) a védtöltésen (gáton) közlekedni, tartózkodni szigorúan TILOS!
 27. Amennyiben közlekedésével a hozzájárulásban meghatározott előírásokat nem tartja be, akkor az őrszemélyzet, vagy az ellenőrzésre jogosult a hozzájárulást bevonhatja, és kezdeményezheti a szabálysértési eljárás megindítását! A 2012. évi II. törvény 246.§. (1) e) pontja szerint, aki az árvízvédelmi töltést, vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltést jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét, vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta, és a fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el!

Online Gátfelhajtási engedély vásárlás!

Gátközlekedési engedélyGátfelhajtási Engedély

Díjak | Ügyfélszolgálat | Díjmentes és tiltott szakaszok | Ellenőrzés, pótdíjak | Regisztráció és vásárlás | GYIK | Adatvédelmi tájékoztató

© Rendszer Kontroll Rendszerszervező és Folyamatirányító Kft. | Adószám: 14725809-2-42 | Cégjegyzékszám: 01-09-283085

Cím: 1066 Budapest, Teréz körút 12. | E-mail: ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu
© 2021 Rendszer Kontroll Kft. Minden jog fenntartva

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük