Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) tanfolyam

A mozgókép- és animációtervező a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció 
területén végez tervező, fejlesztő, kivitelező és alkotómunkát

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező), Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) képzés, Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különböző mozgóképi techni-kákkal (hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, térlátással és rajzkészséggel rendelkezik.
Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunka és vizuális effekt készítő feladatát egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját vagy hozott for-gatókönyv alapján. Mozgóképi tartalomelőállításban vesz részt, szakmai együttműködésben dolgozik.
Megválasztja, és szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangkezelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechnikai, il-letve képmegjelenítő eszközöket. Lépést tart s szakma technikai és vizuális környezetének fej-lődésével. Felsőfokú tanulmányait különböző felsőoktatási intézmények animációs, filmmű-vészeti, vizuális kommunikáció vagy média szakirányain folytathatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– átlátni az adott szerzői vagy alkalmazott mozgókép- és animációtervező feladat célját és volumenét
– felmérni az adott feladatok eszközigényét, elkészítési módját, technikáját és várható költ-ségeit
– alkalmazni mozgókép- és animációtörténeti, mozgókép-technológiai ismereteit
– stúdió, vagy film-előállító hely alkalmazottjaként a kiadott feladatokat útmutatás alapján, vagy önállóan, határidőre elvégezni
– önálló vállalkozóként saját munkáját megtervezni, szervezési és kivitelezési feladatait el-látni, megszervezni a szükséges technológiai hátteret vagy kialakítani az önálló műhelyfel-tételeket
– hagyományos és számítógépes módszerekkel rajzokat, terveket készíteni
– formanyelvi, dramaturgiai ismeretei alapján forgatókönyvet értelmezni
– adott forgatókönyv alapján gyártási folyamatot tervezni, és azt részfeladatokra bontani
– technikai forgatókönyvet készíteni, vagy adott technikai forgatókönyv alapján szakmai munkát végezni
– rajzi tervező feladatokat végezni (figuraterv, mozdulatterv, karakterlap, látványterv)
– rajzi előkészítő feladatokat végezni (storyboard, színterv, layout)
– rajzi előkészítő anyagokat, instrukciókat, útmutatásokat értelmezni, azok alapján szakmai munkát végezni

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– gyártás-előkészítő anyagokat rendszerezni, prezentációra, nyomtatásra előkészíteni
– kivitelező feladatokat végezni (pl. hagyományos és digitális 2D és 3D háttér készítés, báb- és díszlet építés, 3D modellezés, 3D printelés)
– animációs feladatokat végezni (pl. hagyományos vagy digitális 2D animáció, 3D animáció, interaktív vagy generatív animáció)
– a technikai forgatókönyvet forgatási részfeladatokra bontani
– segédoperatőri feladatokat ellátni (álló- és mozgókép rögzítés)
– felvételtechnikai eszközöket felhasználói szinten karbantartani
– díszlet vagy helyszín bevilágítása során asszisztensi feladatokat ellátni, vagy útmutatás alapján önálló világítástechnikai munkát végezni
– világítástechnikai eszközöket felhasználói szinten karbantartani
– hangfelvételek során asszisztensi feladatokat ellátni, vagy útmutatás alapján önálló munkát végezni
– hangtechnikai eszközöket felhasználói szinten karbantartani

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– rögzített kép- és hanganyagokat rendszerezni, előkészíteni és archiválni
– számítástechnikai eszközöket felhasználói szinten karbantartani
– képalkotó, képfeldolgozó szoftvert használni
– 2D és 3D animációs szoftvert használni
– 3D modellezési kiegészítő feladatokat ellátni (UV mappelés, textúrázás, shadelés)
– nonlineáris editáló szoftvert használni, vágási feladatokat végezni
– kompozitáló szoftvert használni, utómunka feladatokat végezni (kompozitálás, effekt-animáció, color grading)
– render-optimalizálást végezni, kapott specifikációnak megfelelő renderelési formátumot beállítani, renderelési folyamatot felügyelni
– egyeztetni a megbízóval, munkaadóval, illetve a stáb tagjaival
– ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
– munkáit korszerű, igényes megjelenési formában prezentálni
– saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
– további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma:02134004
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #mozgóképianimációtervező  #mozgóképianimációtervezőtanfolyam #mozgóképianimációtervezőképzés #mozgóképianimációtervezőtanfolyamról #mozgóképianimációtervezőoktatás #mozgóképianimációtervezővizsga

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező) | Képzőművészet, szépművészet | Művészetek | Tanfolyam Szakképesítések | Szakmai képzések