Könyv- és papírrestaurátor tanfolyam

A könyv- és papírrestaurátor a közgyűjteményi jogszabályok, a műtárgy- és munkavédelmi 
előírások betartása mellett okleveles restaurátorral együttműködve végzi könyvek, valamint
 papír és pergamen alapanyagú oklevelek, iratok, térképek, tervrajzok, nyomtatványok és 
grafikák tisztítását, konzerválását, restaurálását, digitalizálásra, kiállításra, kölcsönzésre
 előkészítését és csomagolását. 
Könyv- és papírrestaurátor tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Könyv- és papírrestaurátor, Könyv- és papírrestaurátor képzés, Könyv- és papírrestaurátor tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzi a papír, pergamen és bőr alapú dokumentumok, könyvek állapotát és környezetét (klimatikus körülményeket, higiéniát) az intézmény területén, állományvédelmi felmérésekben vesz részt.

A megelőző műtárgyvédelmi követelményektől eltérő állapotok esetén jelez a felettesének. Részt vesz kiállítások építésében, bontásában, a műtárgyak számára installációkat, védő- és tárolóeszközöket készít. A dokumentumok kezeléséről szakszerű, precíz, fényképes dokumentációt készít elektronikusan és szükség esetén papír alapon.

Az intézmény nyilvántartási adatbázisait használja. Katasztrófa helyzetben részt vesz a sérült, veszélyeztetett könyvek, dokumentumok mentésében. Elkötelezetten és lelkiismeretesen dolgozik a könyvek, dokumentumok megőrzése, állapotuk javítása érdekében a restauúrálás etikai szabályainak betartásával.

Munkája során együttműködik az intézmény szakalkalmazottaival (könyvtáros, levéltáros, muzeológus, kiállításrendező, műszaki személyzet).

Szakképesítés sorszáma:02134013

Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08.

#  /-  #könyvéspapírrestaurátor #könyvéspapírrestaurátortanfolyam #könyvéspapírrestaurátorképzés #könyvéspapírrestaurátortanfolyamról #könyvéspapírrestaurátoroktatás #könyvéspapírrestaurátorvizsga