Hangszerkészítő és -javító I. (pengetős)

Ezzel a képzéssel a hangszerész megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy a tanult 
szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos
 munkafeladatokat önállóan elvégezze.
Hangszerkészítő és -javító I. (pengetős) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Hangszerkészítő és -javító I. (pengetős), Hangszerkészítő és -javító I. (pengetős) képzés, Hangszerkészítő és -javító I. (pengetős) tanfolyam, Felnőttképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A hangszercsalád tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat önállóan megoldjon. Szükség szerint önállóan kipróbálja, ellenőrzi, méréseket végez, előkészít, összeállít, épít, javít, helyreállít, felújít, átalakít, működtet, együttműködik, dokumentál.

Képes:
‒ a megfelelő ismereteket jól és önállóan alkalmazni:
‒ a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett, a korszerűség szempontjait is figyelembe véve elvégezni;
‒ használni és karbantartani eszközeit, szerszámait;
‒ a munkavégzéshez szükséges dokumentációt elkészíteni;
‒ balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni;
‒ együttműködni kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre;
‒ a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját.

Szakképesítés sorszáma: 02145036
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.05.07.

# /- #hangszerkészítőésjavítóI. #pengetős #pengetőstanfolyam #pengetősképzés #pengetőstanfolyamról #pengetősoktatás #pengetősvizsga