Hangszerkészítő és -javító I. (rézfúvós) tanfolyam

A hangszerkészítő és -javító I. (rézfúvós) képzéssel a hangszerész megfelelő ismeretekkel
 rendelkezik ahhoz, hogy a tanult szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi
 munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat önállóan elvégezze.
Hangszerkészítő és -javító I. (rézfúvós) tanfolyammal kapcsolatos információk - felnottkepzes.hu

Hangszerkészítő és -javító I. (rézfúvós), Hangszerkészítő és -javító I. (rézfúvós) képzés, Hangszerkészítő és -javító I. (rézfúvós) tanfolyam, Felnőttképzés

A hangszercsalád tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat önállóan megoldjon.Szükség szerint önállóan kipróbálja, ellenőrzi, méréseket végez, előkészít, összeállít, épít, javít, helyreállít, felújít, átalakít, működtet, együttműködik, dokumentál.

Hangszerkészítő és -javító I. (rézfúvós) képes:
‒ a megfelelő ismereteket jól és önállóan alkalmazni:
‒ a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett, a korszerűség szempontjait is figyelembe véve elvégezni;
‒ használni és karbantartani eszközeit, szerszámait;
‒ a munkavégzéshez szükséges dokumentációt elkészíteni;
‒ balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni;
‒ együttműködni kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre;
‒ a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját.

Szakképesítés sorszáma: 02145034
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.05.07.

# /- #hangszerkészítőésjavítóIrézfúvós #rézfúvós #rézfúvóstanfolyam #rézfúvósképzés #rézfúvóstanfolyamról #rézfúvósoktatás #rézfúvósvizsga